Znak Hodkovic nad Mohelkou

( Popis )

Hodkovice nad Mohelkou mají ve svém erbu stojícího černého medvěda. Původní doklad o udělení znaku se nedochoval. Shořel při jednom z velkých požárů. Potvrzením oprávnění užívat znaku s medvědem je dekret Marie Terezie. Ten je psán na pergamenu, svázán v kožené vazbě, opatřen císařskou pečetí a vlastnoručně podepsán samotnou panovnicí. V něm císařovna stvrzuje městu všechna práva a výsady včetně používání znaku s medvědem. Podkladem pro vysvětlení znaku může být pověst o knížeti Břetislavovi, který lovil se svojí družinou zvěř v místních lesích, kde něj zaútočil rozzuřený medvěd. Byl by ho roztrhal, kdyby ho neskolil uhlíř, který poblíž pálil v milíři uhlí.

Ilustrační Obrázek


Dlouho používalo město znaku v poněkud odlišné podobě. Můžete ho spatřit nad vchodem do radnice. Medvěd byl umístěn v kruhovém věnci a opravdovému medvědu se podobal málo. Po skončení druhé světové války vypracoval místní grafik a heraldik Václav Zajíček nový tvar znaku. Je to bílý štít se zlatou korunkou a černou postavou stojícího medvěda.

Ilustrační Obrázek


Krásný vyřezávaný městský znak zdobí obřadní síň na radnici. Je to dílo Josefa Franty, který jej vytvořil krátce před svou smrtí a daroval rodnému městu.

Ilustrační Obrázek


Znak Hodkovic nad Mohelkou