Památky na prusko-rakouskou válku

( Přehled )

Na našem webu najdete hodně odkazů na místa spojená s prusko-rakouskou válkou v roce 1866, odkazují na bojiště, pohřebiště i pomníky. Regionem, který popisuje náš web, táhly po vyhlášení války tři pruské armády a proti nim stála armáda rakouská. Zde došlo koncem června k prvním šarvátkám a bitvám. To byla první střetnutí před významnou bitvou na Chlumu. Ta rozhodla o porážce rakousko-uherských vojsk v prusko-rakouské válce.

Ilustrační Obrázek


Zejména pro střední Evropu, ale nejen pro ni to byla událost, která nesmírně ovlivnila vývoj dějin až do poloviny 20. století. Nejsem odborník na historii ani na válku v roce 1866, která neprobíhala pouze v Čechách. V různých zdrojích včetně internetu najdete jistě mnoho historických fakt i výkladů událostí samotných i jejich důsledků. Po velké části oblasti mapované na našich stránkách jsou roztroušeny různé památky na prusko-rakouskou válku.

Ilustrační Obrázek


V tomto příspěvku uvádím přehled objektů mapovaných naším průvodcem i s datem, kdy k události došlo:

Svijany
vojenský hřbitov obětí bitvy u Podolí
26.6.1866

Broumov
pomník vojákům padlým na Broumovsku po překročení hranice pruskými vojsky
26. června 1866

Osečná
pomník pruského vojáka zemřelého na následky zranění z přestřelky u Starého Dubu při postupu Prusů do Čech
26.6.1866

Česká Skalice vojenský hřbitov
hřbitov obětí bitvy u České Skalice
27.6.1866

Šibeník
bojiště bitvy u Trutnova, obelisk z r. 1868
27.6.1866

Jánský vrch
pomníky a hroby obětí bitvy u Trutnova
27.6.1866

Trutnov Muzeum Podkrkonoší
expozice Bitva u Trutnova 1866
27.6.1866

Bojiště pruskorakouské války z r. 1866
naučná stezka o délce 10 km, památníky bitvy u Náchoda
27.6.1866

Branka
pomníky obětem bitvy u Náchoda
27.6.1866

Kramolna
vojenský hřbitov obětí bitvy u Náchoda
27.6.1866

Václavice
pomník obětí bitvy u Náchoda
27.6.1866

Vysokov
pomník obětí bitvy u Náchoda
27.6.1866

Nový Rokytník
pomník padlých v bitvě u Rubínovic a Rokytníku
28.6.1866

Starý Rokytník
pomníky padlých v bitvě u Rubínovic a Rokytníku
28.6.1866

Dubno
památníky padlým v bitvě u České Skalice
28.6.1866

Mužský
pomník obětem bitvy u Mnichova Hradiště
28. června 1866

Žehrovský les
pomníky obětem prusko-rakouské války padlým v šarvátce
29.6.1866

Jíčín
památky na bitvu u Jíčína ve městě
29.6.1866

Dílce
pomníky padlým v bitvě u Jičína v blízkém okolí obce
29.6.1866

Dolní Lochov
pomníky padlým v bitvě u Jíčína
29.6.1866

Kbelnice Ossarium
vojenský hřbitov, pomníky padlých v bitvě u Jičína
29.6.1866

Ohaveč
pomník padlým v bitvě u Jičína
29.6.1866

Podůlší
pomník padlým v bitvě u Jičína
29.6.1866

Prachov
v okolí památky bitvy u Jičína
29.6.1866

Zámezi
pomníky vojákům padlým v útoku na Zámezí během bitvy u Jičína
29.6.1866

Železnice
památky bitvy u Jičína
29.6.1866

Dvůr Králové
Obsazení Dvora Králové
29.6.1866

Bitva na Chlumu
Areál bitvy, která rozhodla o vítězství Prusů v prusko-rakouské válce
3.7.1866

Vlčice
hrob tří rakouských vojáků zemřelých ve vlčickém lazaretu
srpen 1866

Dvůr Králové
Obsazení Dvora Králové

29.6.1866

Trutnov Poříčí
hřbitov vojáků raněných v bitvách po okolí Trutnova zemřelých v trutnovském lazaretu

Ilustrační Obrázek


... proč bych měl jít
s Prajzem se bít,
když von je muzikant jako já.

Památky na prusko-rakouskou válku