Suťová pole

( Popis )

Vrcholový kužel Ještědu je prakticky celý pokryt sutí, ale suťová pole naleznete na mnoha dalších místech Lužických hor, např. na Klíči a obzvláště rozsáhlá pole na Studenci. Originálním útvarem je ledová jeskyně Naděje. Jedná se vlastně o mohutnou kapsu ve vrstvě suti. Studený vzduch z nejspodnějších prostorů není odváděn. Proto se zde v průběhu roku udržuje stále nízká teplota.

Ilustrační Obrázek


Vznik suťových polí probíhal nejintenzivněji v dobách ledových a meziledových během čtvrtohor. Zamrzáním vody zateklé do spár ve skalách dochází k rozrušování, popraskání skalnatých svahů a masivů. Narušování masivů usnadňuje nesourodost hornin, intenzivněji může probíhat například v útvarech se sloupcovou odlučností. Vzniklé úlomky se při tání ledu vlivem působení gravitace posunují nebo odpadávají. K pohybu ůlomků přispívá rovněž tzv. půdotok. Jedná se o posuv rozmrzlé rozbředlé půdy na svahu po spodních promzrlých vrstvách. Působením dešťové vody nebo tajícího sněhu dochází k vyplavování půdy a písků ze suti. Dlohodobým opakováním těchto procesů byla vytvořena mocná suťová pole. Popsané procesy probíhají v zimním období s menší intenzitou i v současnosti. Lesní pásmo napomáhá omezit pohyb polí, a fixuje jejich polohu.

Ilustrační Obrázek


Suťová pole nejsou díky své struktuře dotčena lidskou činností, často si udržují i mikroklima odlišné od svého okolí a stala se významnými biotopy a hostiteli mnoha specializovaných druhů, které se v naší přírodě jinak nevyskytují. Jedná se často o alpské, severské i asijské organismy, které mohou na těchto lokalitách přežívat od poslední doby ledové.

Suťová pole