Jak je to se sloupcovou odlučností

( Pověst )

Kosmas při tvorbě Kroniky české používal jako jeden z pramenů i bájivé vyprávění starců. Objevil jsem jednu pověst, která celou problematiku sloupcové odlučnosti představuje v odlišném světle než oficiální prameny. Je třeba, abychom při úvahách o tomto fenoménu neopomíjeli lidovou slovesnost?

Pan Bedřich z Bibrštejna, seděním na hradu Frýdlantě, byl mocný, bohatý a skoupý pán. Poplatky a dávky vymáhal nemilosrdně. Byl to ale také tvor společenský a rozmařilý. Rád zval na hrad bohaté šlechtice z okolí a bohaté měšťany z Frýdlantu i okolí. S nimi usedal k dubovému stolu a hrál s nimi v kostky.

Jedné bouřlivé noci vešel do komnaty uprostřed hry sloužící se vzkazem, že před hradem stojí neznámý cizinec a žádá o vstup do hradu. Hradní pán pokynul, aby cizince uvedl. Ten se při příchodu přítomným uklonil, a požádal hradního pána o úkryt před nepohodou. Frýdlantský pán hosta pozval ke stolu a pohostil ho. Neznámý musel být podle vzhledu zámožný. Jak řekl, pocházel z Itálie a do Čech přišel za obchodem.

Pan Bedřich ho přizval ke hře. Zprvu přálo domácímu pánu štěstí. Později začalo pana Bedřicha opouštět a peníze vyhrával neznámý host. Však to hradní pán považoval za z pekla štěstí. Nelitoval však prohry, holedbal se svým majetkem a hradem Frýdlantem i tím že skála, na které hrad stojí, je tak tvrdá, že by odolala i pekelným silám.

Cizinec se začal vychloubat, že dokáže skalní stěnu, na níž stojí frýdlantský hrad, přeorat pluhem, taženým párem koní. Uzavřeli sázku, že pan Bedřich bude otrokem cizince, když se mu to podaří. Krátce na to rozťal noční tmu blesk doprovázený zahřměním. Pan Bedřich přistoupil k oknu a pohleděl do černé tmy. Když ji prosvětlil další blesk, viděl pod sebou černou hradní skálu a na ní pár vraných koní zapražených do pluhu, který vedl cizí host. Černou hmotu pluh obracel a a vytvářel z ní rovnoběžné brázdy. Pana Bedřicha zamrazilo v zádech z toho, jak lehkomyslně prohrál sázku s ďáblem.

Ilustrační Obrázek


Návštěvníci hradu Frýdlantu si mohou prohlédnout sloupovitě rozpukanou skálu. Nechám jen na vás, zda budete věřit, že se jedná o dílo přírody a o důsledek vulkanických procesů anebo že mají zvrásnění frýdlantské skály na svědomí pekelné mocnosti.

Jak je to se sloupcovou odlučností