Vznik hejnického kostela

( Pověst )

V hejnickém Chrámu Navštívení Panny Marie na hlavním oltáři stojí v pozlacené skříňce dřevěná barevně zdobená soška Panny Marie zvané Sličná Matka. Je spojena s legendou o vzniku poutního místa Hejnice.

Ilustrační Obrázek


V blízké vesničce Lužci žil chudý řemeslník. Ten jednou vyrazil pro dřevo, z kterého vyráběl zboží. Doma zůstala jeho těžce nemocná žena s dcerkou. Cestou zpět ho zmáhala únava po vyčerpávající práci. Proto se uložil k odpočinku na skále nad Smědou pod košatou lípu. Zakrátko usnul a ve snu se mu zjevili na prozářené lípě dva andělé. Řekli mu, že usnul na Bohu libém místě. Uložili mu, aby k lípě přinesl sošku Panny Marie, a přislíbili mu zdraví pro celou rodinu.

Jakmile se probudil, bez váhání se rozhodl Boží vůli vyplnit. Vyšel do blízkého města a cestou nalezl peníz. Za své zboží utržil dostatek peněz na zakoupení vyřezávané sošky. Tu odnesl ke staré lípě a vložil ji do dutiny stromu, aby se zde mohli pocestní při zastavení pomodlit. Sám sem přivedl svoji rodinu a všichni se pomodlili za uzdravení. Andělský slib se vyplnil a jeho rodina se těšila stálému zdraví. Zpráva o uzdravení se rychle rošířila po Jizerských Horách. Osadníci z okolí se zde začali shromaždovat k modlitbám a v r. 1211 zde byla vystavěna kaplička.

Vznik hejnického kostela