Lidová architektura

( Popis )

Regiony mapované na našich stránkách upoutají návštěvníky pestrostí lidové architektury. Příčinou rozmanitosti jsou různé přírodní podmínky, na ně navzující způsoby obživy i sociální poměry tehdejších obyvatel a rovněž dostupnost stavebních materiálů. Ve středověku se v horských i podhorských oblastech stavěly především přízemní roubené stavby z vodorovně kladených přitesaných trámů, některé chalupy bývají navíc pobity prkny. V mnohých lokalitách např. na Krkonoších, v Podkrkonoší a Českém ráji naleznete chalupy s bohatě vyřezávanými lomenicemi a ostěním kolem oken a dveří. Střecha bývala původně krytá došky nebo šindelem, ty byly později nahrazovány břidlicí i dalšími materiály. Při opravách a úpravách roubených staveb bylo roubení v mnoha případech nahrazováno zdivem.

Ilustrační Obrázek


Později začaly s přílivem německých osadníků vznikat stavby hrázděné. Charakteristická je dřevěná konstrukce z vodorovných nosných trámů a podpěrných sloupů, která je šikmo vyztužena vzpěrami. Vzniklá pole se vyplňovala různými materiály, např. tyčkami vypletenými slaměnými povřísly omazanými hlínou nebo se vyzdívala vepřovicemi či pálenými cihlami. Tyto stavby mají často štíty a někdy i stěny patra obložené břidlicovými šablonami sestavenými do rozmanitých různobarevných ornamentů či obrazců. Vstup bývá ozdoben pískovcovým nebo žulovým portálem ozdobeným různými ornamenty a často i vytesanými symboly povolání obyvatele domu. Hrázdění je prvek, se kterým se setkáte nejčastěji v Labských pískovcích, Lužických horách, v Podještědí a v části Jizerských hor.

Ilustrační Obrázek


Pro stavbu patrových domů se často využívala podstávka, která podepírá patro, a zabraňuje přetížení roubeného přízemí. Skládá se ze tří částí: stojatých podpěrných trámů, vodorovných nosných trámů a šikmých zpevnění. Kombinací různých stavebních prvků vznikaly pak rozličné stavby, z nichž nejtypičtější je patrový dům s podstávkou, u kterého je přízemí roubené a patro hrázděné. Narazíte však i na zděné domy s roubeným patrem, jednopatrové roubené podstávkové domy i podstávkové domy s obedněným patrem. Ve střeše patrového domu se často vyskytuje typický velmi protáhlý vikýř.

Ilustrační Obrázek


Lidová architektura