Unikátní architektura Broumovska

( Popis )

Návštěvníci broumovského venkova se setkávají s výjimečnými selskými stavbami, které v České republice nemají obdobu. Jsou to broumovské statky. Jejich vzhled a vývoj této architektury je podmíněn historicky a ovlivněn ekonomickými podmínkami. Takové stavby naleznete například v obcích Božanov a Křinice.

Ilustrační Obrázek


Ve 13. století získali od krále Přemysla Otakara II. hraniční hvozd v oblasti dnešního Broumovska a Policka benediktini z Břevnovského kláštera. Po založení klášterů v Polici nad Metují a v Broumově byly na vhodných místech zakládány vesnice.

Osídlení organizovali tzv. lokátoři. Ti přivedli zemědělce, přidělili jim půdu, vyměřili katastry obcí a stali se vykonavateli nižších soudních pravomocí, tzv. fojti.

Na Broumovsku se usadili výlučně Němci. Obvykle zakládali dvorcové statky tzv. franckého typu. Inspiraci si přivezli ze své domoviny. Usedlosti tvořily tři nebo čtyři budovy obdélníkového půdorysu spojené zdmi do čtverce s jedinou branou. Statek byl obvykle tvořen obytným domem s maštalí a chlévy, sýpkou, stodolou a výměnkem. Použitý stavební materiál závisel v době vzniku zejména na dostupných přírodních zdrojích. Dvorce nejdříve tvořily celodřevěné domy, obvykle roubené, některé i hrázděné. Roubená chalupa s prvky broumovské architektury se dochoval v obci Jetřichov.

Ilustrační Obrázek


Během 19. století byla většina dřevěných budov nahrazena zděnými. Majitelé statků měli finanční prostředky, využívali jednak kámen z bohatých místních zdrojů i cihly. Tak vznikal v druhé polovině 19. století klasicistní statek broumovského typu. Venkovští statkáři začali napodobovat okázalé klasicistní měšťanské domy v Broumově.

Nezaměnitelným prvkem statků jsou krásné bohatě zdobené brány. Vstupní portál s kamennými sedátky je odvozený ze saské renesanční architektury. Pískovcové klenáky vstupních portálů bývají datovány, značeny monogramem majitele a často i s číslem popisným. Poblíž hlavního vstupu bývají psí boudy vytesané přímo do kamenné podezdívky domu.

Čelní štíty domů i hospodářských stavení jsou orientovány k silnici.Často nesou reliéfy antických sloupů i pamětní desky, běžné jsou různé kamenické prvky a pískovcové sochy. Také bezprostředně před statkem stávají sochy světců.

Ilustrační ObrázekIlustrační Obrázek


Po odsunu sudetských Němců bylo Broumovsko dosídleno lidmi, kteří k snadno nabytému majetku měli úplně jiný vztah. Mnoho statků zcela zchátralo a mnohé byly zničeny necitlivými přestavbami.

Domy blízce podobné broumovským stavením najdete mimo Broumovsko jen velmi zřídka. Tento například stojí na Záskalí nedaleko Liberce:

Ilustrační Obrázek


Unikátní architektura Broumovska