Broumovská skupina kostelů po roce

( Popis )

Když jsem se rozhodl psát k některým objektům z turistického průvodce PRST rozsáhlejší textové příspěvky, chtěl jsem přinášet jednorázově informace o zvolených objektech. Vloni jsem se zblízka setkal s fenoménem, který nejde popsat v jediném příspěvku. Tím fenoménem je broumovská skupina kostelů i nadšení a obětavost obdivovatelů díla otce a syna Dientzerhoferových. Návštěvy Broumovska ve mně zanechaly hluboký dojem. Cítil jsem, že jedním příspěvkem nejde celé téma uzavřít. Broumovsko žije projektem „Pro život kostelů Broumovska“

Před rokem jsem především popsal zanedbaný stav kostelů. Zmínil jsem se i o aktivitách na záchranu dědictví po Kryštofu Dientzerhoferovi a jeho synovi Kiliánu Ignácovi. Letos mě zajímaly především změny stavu kostelů. Kostel sv. Markéty v Šonově stojí na kopečku nad obcí. Úžas ve mně vyvolala jeho nová podoba. Když jsme stoupali do kopce, zjevily se mi současně špičky obou kostelních věží. Od tohoto okamžiku mi, jak jsme viděli víc a více, postupně vystupovali oči z důlků a z překvapení jsem nevycházel. Když se nad horizontem objevily celé báně, potvrdily mi, že plánovaný nátěr šindelů je ukončený. Krytina střechy byla položena na většině střešní plochy a svítila červeně. Před pokládáním krytiny byl opraven krov. Pohled na celý kostel byl vyvrcholením. Venkovní omítka byla více než ze tří čtvrtin obnovena. Upoutala mě také instalovaná okna, opravená přes zimu.

Ilustrační ObrázekIlustrační Obrázek


Na kostelích se provádějí i zásahy, které prostým okem není vidět. Krov kostela sv. Barbory v Otovicích byl silně napaden a poškozen tesaříkem krovovým. Aby nedocházelo k dalším škodám, byla v září 2013 provedena thermosanace krovu. Následně byly vyměněny nejpoškozenější části krovu. Proti zatékání srážkové vody byla provizorně opravena střešní krytina.

Ilustrační ObrázekIlustrační Obrázek


Všechny opravy kostelů se provádějí v rámci projektu „Pro život kostelů Broumovska“, který vytvořila broumovská farnost. Partnerem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je občanské sdružení Omnium, o.s. Projekt „Pro život kostelů Broumovska“ nezahrnuje pouze stavební a restaurátorské práce. Projekt a jeho naplňování jsou představovány na různých místech naší republiky. Na Broumovsku se konají různé kulturní akce, odborné semináře, vzdělávací kurzy i letní dílny. Zejména na období prázdnin je připraveno mnoho akcí, při kterých budou postupně zpřístupňovány všechny kostely broumovské skupiny. Máte-li zájem sledovat dění na Broumovsku pravidelně nebo se chcete vracet do historie, můžete listovat ve zpravodajích sdružení Omnium.

Toto sdružení se také snaží v rámci projektu „Oživlé křížky Broumovska" dokumentovat a zajišťovat obnovu menších sakrálních památek Broumovska, jako jsou křížky, sochy či kaple. První akcí dokončenou v letošním roce byla obnova sochy sv. Floriána a její vztyčení v Heřmánkovicích na místě, kde by měl být i malý parčík.

Ilustrační Obrázek


Na podporu obou projektů můžete přispět:Veřejná sbírka na financování projektu „Pro život kostelů Broumovska“

je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, osvědčení bylo doručeno 5.12.2012, dnem 6.12.2012 je sbírka oficiálně zahájena.

Osoba oprávněná : P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet: 20036-1180703399/0800

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka BroumovVeřejná sbírka „Živá historie Broumovska" na podporu projektu „Oživlé křížky Broumovska"

Ohlášení sbírky ke dni 1.8.2013

Bankovní účet: 3255836399/0800Drobným památkám mohou pomoci i drobné dary.

Broumovská skupina kostelů po roce