Broumovská skupina kostelů

( Popis )

Broumovsko jsem ve svém životě navštívil vícekrát. Zhruba před dvěma lety jsem se při fotografování kostela v Bezděkově dozvěděl o broumovské skupině kostelů. Až na kostel v Martínkovicích se autorství připisuje Kryštofu Dientzenhoferovi a jeho synovi Kiliánovi Ignáci Dientzenhoferovi. Výstavba proběhla v letech 1690 – 1743. Skupina devíti venkovských barokních kostelů, které jsou sami o sobě vrcholnými díly, postavená během pouhého půl století na malém území je v našem státu unikátem. Nelze opomenout ani jejich začlenění do obcí a především do krajiny. Nedávno jsem navštívil všechny. Jsou nepřehlédnutelné a zdaleka viditelné pokud výhled nezkrývají stromoví nebo les. Nenašel jsem dva kostely, které by měli stejné půdorysy. Každý z nich je jedinečným skvostem, některé jsem musel chvíli prohlížet, abych si to uvědomil. Zejména zvenku je na první pohled patrné působení zubu času.

Ilustrační Obrázek


Uvažoval jsem o tom, že bych mohl k tomuto dílu připravit stručný příspěvek. K pevnému rozhodnutí mě vyburcoval dokument České televize, věnovaný stavebnímu stavu těchto památek. Ladovskou idylku vesnice s kostelíčkem na vršku tento dokument rozhodně nepopisoval.

Řada kostelů na Broumovsku je zanedbána a trpí dlouhodobým nedostatkem péče. Kostely se již v minulých letech opravovaly, ale s ohledem na nedostatek prostředků jsou vyhovující zatím pouze kostely v Bezděkově, Martínkovicích a Božanově. Další kostely dnes nejvíc trpí nasakující se a zatékající vodou a škůdci v značně míře ničí především krovy.

Ilustrační Obrázek


Následující přehled shrnuje kostely broumovské skupiny a jejich stav:

Kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích
Vystavěn v letech 1690 – 1693
Stavitel: Martin Allio

Kostel sv. Michala ve Vernéřovicích
Vystavěn v letech 1719-1722
Stavitel: Kryštof Dientzenhofer

Kostel sv. Anny ve Vižňově
Vystavěn v letech 1719 – 1728
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer
Je v havarijním stavu, je třeba vyměnit krytinu, vyspravit krov, opravit hlavní římsu pod střechou, fasádu i okna.

Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
Vystavěn v letech 1720-1723
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer podle plánů Kryštofa Dientzenhofera
Potřebuje vyměnit střešní krytinu, opravit krov i vnější plášť a odvodnit.

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích
Vystavěn v letech 1722 – 1724
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer podle plánů Kryštofa Dientzenhofera
má novou střechu, opravoval se propadlý strop, potřebuje opravu vnějšího pláště i omítek a odvodnit.

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově
Vystavěn v letech 1724-1727
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer

Kostel sv. Barbory v Otovicích
Vystavěn v letech 1725 – 1727
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer podle plánů Kryštofa Dientzenhofera
Je v nejsložitější situaci, vyžaduje opravu střechy a také obvodového pláště, části krovu jsou zasaženy dřevomorkou.

Kostel sv. Markéty v Šonově
Vystavěn v letech 1726 – 1729
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer
Zdevastovaný ineterier a minimum původního vybavení, je nutné odvodnění a opravy střechy, fasády i oken.

Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově
Vystavěn v letech 1735 – 1743
Stavitel: Kilián Ignác Dientzenhofer

Ilustrační Obrázek


Broumovská farnost vytvořila projekt nazvaný „Pro život kostelů Broumovska“. Ten je zaměřený na obnovu těchto národních kulturních památek, ale také na obnovu duchovního života na Broumovsku. Partnerem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je občanské sdružení Omnium o.s., které se všestranně věnuje vytváření podmínek pro získávání prostředků na záchranu a obnovu zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek v regionu Broumovska.

Jako jednu z možností, jak obstarat prostředky na financování projektu, vyhlásila farnost veřejnou sbírku. Ta je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, osvědčení bylo doručeno 5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy sbírka oficiálně zahájena.

Osoba oprávněná :
P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet:
20036-1180703399/0800

Bankovní ústav:
Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Ilustrační Obrázek


Broumovská skupina kostelů